Ridderfestival 2006

Ridders gingen mekaar te paard en lans te lijf alsof hun leven er van af
hing. Een spannend schouwspel dat weer eens goed afliep.