Corona maatregelen

Gelukkig zijn er op dit ogenblik geen corona maatregelen van kracht
 
Met vriendelijke groeten,
 
Het team van Speeltuin Elckerlyc