Privacy verklaring

Speeltuin Elckerlyc gebruikt géén registratiesystemen die tot uw persoon te herleiden zijn.
Uw locatie of zoekopdrachten worden niet bijgehouden en/of opgeslagen.

Mogelijk bent u in het verleden aangemeld voor de Elckerlyc Nieuwsbrief, schriftelijk of via een formulier op de website.

Voor deze nieuwsbrief kunt u zich altijd afmelden via de afmeldlink onder in de nieuwsbrief.
Na het afmelden worden uw gegevens voor de nieuwsbrief direct vernietigd.

De “verwerker” van de nieuwsbrieven en het beheer van de e-mail adressen gebeurt door het bedrijf “MailChimp”.
Hier vind u in  een PDF document de privacy verklaring van deze onderneming.
Open deze download met een PDF lezer als je deze wil lezen.

Speeltuin Elckerlyc en/of MailChimp verkoopt of verhandelt geen gegevens.
Geen persoonlijke gegevens en ook geen gebruiksgegevens.

Op deze website worden foto’s van aktiviteiten vertoond. Hierop staan heel vaak medewerkers, kinderen en andere bezoekers van het evenement. U kan bezwaar maken tegen de publicatie hiervan als uzelf of uw naasten hier op voorkomen. Geef dan duidelijk aan om wie het gaat, op welke foto en op welke pagina van de website. Liefst per e-mail of schriftelijk zodat wij gericht actie kunnen ondernemen. Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen. Geef ook aan wat uw relatie is met de peroon op de foto.

Adres:  Anna van Schuurmanstraat 604, 5344 TX Oss
E-mail: info@speeltuinelckerlyc.nl

Mocht u desondanks niet tevreden zijn over het privacy beleid van Speeltuin Elckerlyc dan stellen we het zeer op prijs dat u daarover contact met ons opneemt via e-mailadres “info@speeltuinelckerlyc.nl“.