De geschiedenis van een speeltuin.

Luister hier naar het verhaal over het ontstaan van de speeltuin

Elkerlyc vierde in 2008  een 15-jarig jubileum. Reden genoeg om eens terug te kijken naar de geschiedenis van deze unieke speeltuin. Het was 1991 en in tegenstelling tot veel andere steden had Oss geen speeltuin. In de wijken waren er nauwelijks speelgelegenheden. Als er al speeltoestellen waren, dan waren ze verouderd of kapot. Ouders moesten met hun kinderen naar  Het Heike in Nuland of elders. Dit alles was 15 jaar geleden voor de Osse SP-afdeling de reden om het initiatief te nemen tot het bouwen van een speeltuin.

Een speelvoorzieningenbeleid was er toen nog niet in Oss en het gemeentebestuur wilde geen geld uittrekken voor een speeltuin.  Dan maar zonder gemeente en zelf aan de slag  dacht Mari-Anne Marijnissen. Op haar initiatief werd Stichting Speeltuin Elckerlyc opgericht. Dankzij veel doorzettingsvermogen, overtuigingskracht en acties van vele SP-leden ging uiteindelijk ook het gemeentebestuur overstag en kreeg Elckerlyc een terrein toegewezen.

Vervolgens zijn honderden vrijwilligers   SP’ers, Kako-medewerkers, brandweerlieden, ambulancepersoneel, buurtbewoners, scholieren enzovoort   maandenlang in touw geweest om de speeltuin te financieren en te bouwen. Er werd een donateurscampagne georganiseerd: huis aan huis werd er geld opgehaald. En ook een sponsoractie: bedrijven, winkeliers, fondsen, clubs en verenigingen steunden de speeltuin zowel financieel als in natura.

Een landschapsarchitect ontwierp de inrichting van de speeltuin. En Ger de Wilde ontwierp de speeltoestellen, die in het begin door vrijwilligers in hun schuur werden gemaakt. Op 15 mei 1993 was de feestelijke opening van de speeltuin en werden de duizenden bezoekers welkom geheten door de vele vrijwilligers en het Elckerlyc-bestuur (Mari-Anne Marijnissen, Marleen Claassen en Jeanne de Bruijn). In 2001, na 7 jaar intensief speelplezier, had de speeltuin een grondige renovatie nodig.

Alweer samen met veel vrijwilligers, zowel nieuwe als die van het eerste uur, gingen de beheerders aan de slag onder leiding van Ad Schoenmakers. De speeltuin werd nog fraaier. Helaas werd er van de speeltuin een partij hout gestolen dat voor de renovatie was bestemd. Maar dankzij sponsors en een benefietconcert door Osse artiesten kon er opnieuw hout worden gekocht.

In 2006 kwam er nog een flinke uitbreiding van de speeltoestellen, zoals de prachtige speelboot. Speeltuin Elckerlyc, met jaarlijks méér dan 35.000 bezoekers, is speciaal. Er komen veel scholen en peuterspeelzalen, en er worden vaak kinderfeestjes gevierd. Bij de inrichting van de speeltuin is goed rekening gehouden met minder valide kinderen. Daarvoor ontving de speeltuin reeds in 1993 de Samenspelprijs. Ook kreeg de speeltuin De-Trots-van-Oss-prijs van Omroep Brabant.

Jaarlijks wordt, onder leiding van Wim van Dorst, het Elckelyc Festival gehouden, een spektakelfeest voor jong en oud. Ook de Internationale Kinderdag (het grootste interculturele evenement van Oss) wordt in Elckerlyc gevierd. Gemeentebesturen en speeltuinverenigingen uit heel Nederland komen naar Elckerlyc om de speeltuin te bewonderen, om informatie in te winnen, en om het speciale verhaal over het ontstaan van deze unieke speeltuin te horen.